ერთადერთი, რაც უფლებას მაძლევს ჩავთვალო, რომ ჩემს შრომას ფუჭად არ ჩაუვლია, არის ის სამარისებული სიჩუმე, რომელიც იწყება ჩემი ნაწარმოების დასრულების შემდეგ.
ერთადერთი, რაც უფლებას მაძლევს ჩავთვალო, რომ ჩემს შრომას ფუჭად არ ჩაუვლია, არის ის სამარისებული სიჩუმე, რომელიც იწყება ჩემი ნაწარმოების დასრულების შემდეგ.

A+ A-

11:32 02/10/2019