17 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
17 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

A+ A-

00:01 17/11/2019

ვერძი

სამსახურეობრივი საკითხების მოგვარების შესაძლებლობა მოგეცემათ. თვის ბოლოსკენ, ბევრი კარიერულ განვითარებაზე დაფიქრდება და შესაბამის პერსპექტივებსაც მიიღებს.

კურო

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღე გე­ლით, თუ არ იზარ­მა­ცებთ და იშ­რო­მებთ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. სა­ღა­მო ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

 ტყუ­პი

გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბა კო­ლე­გებ­თან. ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ მიმ­დი­ნა­რე სა­კი­თხე­ბი. მე­ტად გა­ი­ღი­მეთ და იხუმ­რეთ. სა­ღა­მოს სამ­სა­ხურ­ში გვი­ა­ნო­ბამ­დე ნუ გა­ჩერ­დე­ბით, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად მხი­ა­რუ­ლე­ბა და­გეგ­მეთ.

კირჩხი­ბი

სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბის დღეა. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი - ოჯა­ხის წევ­რე­ბით და­წყე­ბუ­ლი კო­ლე­გე­ბით დამ­თვრე­ბუ­ლი - ცდი­ლო­ბენ ყვე­ლა­ფერ­ში გა­სი­ა­მოვ­ნონ. აღი­ა­რე­ბა და შე­ქე­ბაც გე­ლით.

ლომი

მხი­ა­რუ­ლი და მსუ­ბუ­ქი დღე გე­ლით. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბი გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. სა­კუ­თარ თავ­ში შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ნიჭი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე უნდა იყოთ.

ქალ­წუ­ლი

დღეს გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის მი­სა­ბა­ძი გახ­დე­ბით. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა კო­ლე­გებ­თან, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. სა­ღა­მო ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ.

 სას­წო­რი

სა­ინ­ტე­რე­სო მო­მენ­ტე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი დღე გე­ლით. სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი მარ­ტი­ვი და სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. შუ­ა­დღის შემ­დეგ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დროც გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. გა­ი­ნე­ბივ­რეთ თავი სა­ჩუქ­რით, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს სი­ურპრი­ზი მო­უ­წყვეთ. 

მო­რი­ე­ლი

მო­ე­რი­დეთ თქვენ­თვის უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. სა­ღა­მო მშვიდ, ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ, და­ის­ვე­ნეთ და გა­მო­ი­ძი­ნეთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

უფ­რო­სის კე­თილ­გან­წყო­ბას და­იმ­სა­ხუ­რებთ. იდე­ე­ბი თა­ნა­მო­ა­აზ­რე­ებს გა­ზი­ა­რეთ. სა­ღა­მო ოჯა­ხის უმ­ცროს წევ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ, მო­სა­წყე­ნად არ გეც­ლე­ბათ.

თხის რქა

თქვე­ნი ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გა­წყო­ბი­ლე­ბა და საქ­მის სიყ­ვა­რუ­ლი უამ­რავ საქ­მეს მო­გაგ­ვა­რე­ბი­ნებთ. სამ­სა­ხურ­ში გვი­ა­ნო­ბამ­დე ნუ გა­ჩერ­დე­ბით. სა­ღა­მო ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად შინ გა­ა­ტა­რეთ.

მერ­წყუ­ლი

მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნიჭი. კო­ლექ­ტი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის დროს უკეთ გა­იც­ნობთ კო­ლე­გებს. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დად­გე­ბით - ან თე­ატ­რში წას­ვლა, ან ოჯა­ხუ­რი ვახ­შა­მი.

თევ­ზე­ბი

ნუ გა­და­დებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას. გარ­შე­მო მყო­ფებს ყუ­რა­დღე­ბას ნუ მი­აქ­ცევთ, იმოქ­მე­დეთ სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. სა­ღა­მოს სიმ­შვი­დე და მყუდ­რო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ, მაგ­რამ ბავ­შვე­ბი არ და­გაც­დი­ან.