28 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი
28 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

A+ A-

09:08 28/02/2020

მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. სა­ღა­მოს მხი­ა­რუ­ლე­ბა, სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბო­ბა და ფლირ­ტი გე­ლით.

ტყუ­პი

გა­მო­ი­ძი­ნეთ. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თად. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბა.

კირჩხი­ბი

დღის საზ­რუ­ნა­ვი ოჯა­ხი და შვი­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან. აგ­რეთ­ვე, ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დღეა. თქვენ ნიჭს სა­თა­ნა­დოდ და­ა­ფა­სე­ბენ. სა­ინ­ტე­რე­სო მიწ­ვე­ვა­ზე უარი არ თქვათ.

ლომი

ხარ­ჯი მო­ი­მა­ტებს. შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნივ­თე­ბის ან ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის სა­ჩუქ­რე­ბის შე­ძე­ნა დაგ­ჭირ­დეთ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შვი­ლებთნ ერ­თად.

ქალ­წუ­ლი

კარ­გი დღეა სა­რეკ­ლა­მო კამ­პა­ნი­ი­სა და სწავ­ლის­თვის. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი სა­სურ­ვე­ლი კან­დი­და­ტის ყუ­რა­დღე­ბის მიქ­ცე­ვას შეძ­ლე­ბენ. დღეს მი­ი­ღებთ იმას, რა­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით.

სას­წო­რი

დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა­ზე და­გა­ყე­ნებთ. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის და­წყე­ბა შე­მოგ­თა­ვა­ზონ.

მო­რი­ე­ლი

შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. ოჯა­ხის წევ­რე­ბი­სა და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გა­ხა­რე­ბას სა­ჩუქ­რე­ბით შეძ­ლებთ. მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა და რჩე­ვა ახ­ლობ­ლებს დას­ჭირ­დე­ბათ; მზრუნ­ვე­ლო­ბა - ოჯა­ხის წევ­რებს. სა­ღა­მოს შეხ­ვდით მე­გობ­რებს, დრო მხი­ა­რუ­ლად გა­ა­ტა­რეთ.

თხის რქა

სა­ერ­თო ენას გა­მო­ნა­ხავთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა ელით. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა კი მთე­ლი დღე სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­ზე ზრუნ­ვა­ში უნდა გა­ა­ტა­რონ.

მერ­წყუ­ლი

და­უ­გეგ­მა­ვი ცვლი­ლე­ბა გე­ლით პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ად­ვი­ლად მო­ი­პო­ვე­ბენ სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბას. ზო­გი­ერთს ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­წყე­ბა ელის.

თევ­ზე­ბი

და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბის დღეა. ახ­ლობ­ლებ­თან და ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რა გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად რო­მან­ტი­კულ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ.