სახელმწიფო 9 სასურსათო პროდუქტზე ფასების ზრდის დაზღვევისთვის, 10 მილიონ ლარს დახარჯავს
სახელმწიფო 9 სასურსათო პროდუქტზე ფასების ზრდის დაზღვევისთვის, 10 მილიონ ლარს დახარჯავს

A+ A-

17:36 24/03/2020
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან, 9 სასურსათო პროდუქტზე ფასების ზრდის დაზღვევისთვის, 10 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება.
რაც შეეხება, უშუალოდ პროგრამას, აღნიშული თანხა არის სუბსიდია, რომლითაც სახელმწიფო კონკრეტულ სასურსათო პროდუქტებზე სავალუტო კურსის ცვალებადობით გამოწვეული ფასის ზრდას დააზღვევს.
 
პროგრამა ითვალისწინებს იმპორტიორი კომპანიებისთვის 2020 წლის 15 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით, პროდუქტების იმპორტის მიზნით, უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი და ევრო) გაწეული ხარჯის სავალუტო კურსით გამოწვეული ცვლილების სუბსიდირებას ისეთ პროდუქტებზე, როგორებიცაა: ბრინჯი, მაკარონის ნაწარმი, წიწიბურა, მზესუმზირის ზეთი, შაქარი, ხორბალი, ხორბლის ფქვილი, რძის ფხვნილი და ლობიო.
 
წინასწარაა განსაზღვრული სავალუტო კურსი, რომელის ზემოთაც სხვაობის სუბსიდირება მოხდება. კერძოდ, სუბსიდიით ბენეფიციარი ისარგებლებს იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით კონვერტაციის დღეს 1 აშშ დოლარის ღირებულება 3.4 ლარს აღემატება, ხოლო ევროს შემთხვევაში – 1 ევროს ღირებულება – 3.3 ლარს.
 
დადგენილებით განსაზღვრულია სანქციებიც, თუ კომპანია არ შეასრულებს ვალდებულებას და სუბსიდირების მიღების შემდეგ პროდუქტების ფასებს გაზრდის. უფრო კონკრეტულად, ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ბენეფიციარს დაეკისრება მიღებული სუბსიდიით განსაზღვრული თანხის უკან დაბრუნება და პირგასამტეხლო მიღებული სუბსიდიის თანხის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 10 000 ლარისა.